Newyddion

asdfsadf

Eleni mi fydd Parti Ponty yn . . . . . . . .. . . . .. . . . .

asdfas

Bydd y band ... yn . . .. . ..
dsfsdfdsf

Rhywbeth arall .. . .

Eleni mi fydd Parti Ponty yn . . . . . . . .. . . . .. . . . .

Rhywbeth ??

Bydd y band ... yn . . .. . ..
dsfsdfdsf

Cefndir 

Background

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Trefnwyd y digwyddiad yma gan Menter Iaith Rhondda Cynon Taf mewn partneriaeth â Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf  yn darparu, cydlynu a hyrwyddo gweithgareddau a gwasanaethau Cymraeg ar hyd a lled yr ardal. Anelir at gefnogi defnydd o’r Gymraeg ymysg pobl o bob oed ar draws ein cymunedau amrywiol.
 
Mae’r Fenter yn fan cyswllt i fudiadau Cymraeg  a chymunedol eraill o fewn y Sir, ac yn gweithio mewn partneriaeth â nhw. Trwy gweithredoedd, yn ceisio sicrhau tegwch, chwarae teg a hawliau cyfartal i’r iaith Gymraeg o fewn Rhondda Cynon Taf.

This is an event organised by Menter Iaith Rhondda Cynon Taff in partnership with Rhondda Cynon Taf County Borough Council.

Menter Iaith Rhondda Cynon Taff  provide, co-ordinate and promote Welsh language activities and services across the county. Their aim is to support the use of the Welsh language amongst people of all ages across all communities.

Menter Iaith are a point of contact for other Welsh and community organisations in the county, and work in partnership with them. Through their work trying to ensure that the Welsh language is acknowledged and has equal rights within Rhondda Cynon Taff.

Dathlu 25 Celebration

Llynedd fe ddathlodd y Fenter ei phenblwydd yn 25. Dechreuodd bywyd y Fenter o dan yr enw Menter Taf Elái a hi oedd yr ail Fenter i gael ei sefydlu yng Nghymru. Newidiwyd ei henw i Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf pan newidwyd ffiniau’r Sir ym 1996.  

Eisteddfod yr Urdd Taf Elái oedd sbardun dechreuad y Fenter a llynedd croesawyd yr Eisteddfod yn ôl i’r cyffiniau 25 mlynedd yn ddiweddarach.

Last year, Menter Iaith RhCT celebrated it's 25th birthday. It started it’s life under the name Menter Taf Elái and was the second Menter iaith to be created in Wales. The name was changed to Menter Iaith Rhondda Cynon Taf when the county’s boundaries were changed in 1996.

The National Urdd Eisteddfod in Taf Elai 1991 was the starting point for the Menter and last year we welcomed the Eisteddfod back to home turf after 25 years.