Amserlen / Timetable

trowch y teclyn i weld mwy
rotate device for alt. view
Llwyfan
Stage
1

Patrobas
11:00- 11:45

Yr Oria
11:45- 12:45

Y Cledrau
12:45- 13:45

Mei Gwynedd
13:45- 14:45

Alys Williams
14:45- 15:45

Fleur De Lys
15:45- 17:00

Candelas
17:00- 18:15

Llwyfan
Stage
2

Ragsy
11:00- 11:45

Bro Taf
11:45- 12:45

Cor Godre'r Garth
12:45- 13:30

Ysgolion Cymer Rhondda & Llanhari
13:30- 14:15

IWCS
14:15- 15:15

Ysgolion Rhydywaun Gartholwg
15:15- 16:00

Bethan Nia
16:00- 16:45

Parti'r Efail
16:45- 17:45

Llwyfan
Stage
3

Pared Samba Gales
Siaradwyr Speakers
11:00- 12:00

Martyn Geraint
12:00- 12:45

Clwb Drama Gartholwg
12:45- 13:30

Ysgolion
Schools
13:30- 14:15

Gwenda Owen
14:15- 15:00

Ysgolion
Schools
15:00- 16:00

Prof Llusern Magic
16:00- 16:30

Ysgolion
Schools
16:30- 17:30

Ieuenctref
Youthtown

Trwy'r Dydd
All Day
11:00- 18:00

Cwtsh teulu
Family Cwtsh

Cymraeg i blant
Cymraeg for Kids
11:30- 12:00

Gweithdai Telyn
Harp Workshops
12:00- 12:30

Cymeriadau Cyw
Cyw Characters
12:30- 13:00

Sesiwn Stori
Story Session
13:00- 13:30

Disgo Teulu
Family Disco
13:30- 14:00

Cymraeg i blant
Cymraeg for Kids
14:00- 14:30

Cymeriadau Cyw
Cyw Characters
14:30- 15:00

Sesiwn Stori
Story Session
15:00- 15:30

Disgo Teulu
Family Disco
15:30- 16:00

Gwenda Owen
16:00- 16:30

Gweithdai Telyn
Harp Workshops
17:00- 17:30

Clwb y bont

Arddangosfa Bwyd Sawrus
Savoury Cooking Demo.
11:45- 12:45

Cofio Gwyn Griffiths
Remembering Gwyn Griffiths
13:15- 14:45

Arddangosfa Bwyd Melys
Sweets Cooking Demo.
14:15- 15:15

Sgwrs i ddysgwyr
Welsh Learners Session
15:15- 16:00

Bingo a Cwis i Deuluoedd
Family Bingo and Quiz
16:30- 17:15

Dysgwyr
Welsh learners
stondin / Stall

Sesiwn Blasu
Taster Session
11:00- 11:30

Sesiwn Blasu
Taster Session
14:00- 14:30

Sesiwn Blasu
Taster Session
16:00- 16:30

Clwb Rygbi Pontypridd rugby Club

Rygbi Dan 5
Taith Clwb
Under 5s Rugby & Club House Tour
‍12:00- 13:00

Criced
Cricket
pob oed / all ages
13:00- 14:00

Rygbi | Rugby
Pel-droed | Football
pob oed / all ages
14:00- 15:00

Athletau
Athletics
pob oed / all ages

15:00- 16:00

Ras Hwyl| Fun Run
pob oed | all ages
Parc Ynysangharad
£10 cynnwys Crys T / inc. T Shirt
16
:00- 17:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Gig Clwb y Bont - Nos Sadwrn / Saturday Night

Kizzy Crawford | Mei Emrys | Mellt | Matthew Frederick | Aelwyd Cwm Rhondda | Alejandro Jones

14 / 7 - 18:00
http://www.wegottickets.com/event/439649

Gig Clwb y Bont - Nos Wener / Friday Night

Ffenestri ac artistiaid lleol arall | Ffenestri & other local artists

£6
13 / 7 - 19:30

Artistiaid