Parti Ponty

@GARTHOLWG 10yb - 4yh


@Clwb-y-Bont 5yh-11yh


13.07.2019


Gŵyl Gymraeg i bawb - Cerddoriaeth fyw Cymraeg | Perfformiadau ysgolion | Grwpiau lleol | Adloniant i blant a theuluoedd | Stondinau | Crefftau | Gweithdai | Gwyddoniaeth | Chwaraeon | Celf | Dysgu Cymraeg | Siaradwyr Gwadd | ...

Prif ddigwyddiad yng Nghanolfan Gartholwg, Pentre'r Eglwys - Pontypridd.
Gyda'r nos yn Clwb-y-Bont, Pontypridd
Dyddiadau eraill yn Porth, Aberdar a Threorci.


Gŵyl Ar Draws Y Sir

Mi fydd y prif ddigwyddiad yng Ngartholwg ddydd Sadwrn y 13eg o Orffennaf, cyn digwyddiad gyda'r nos yng Nghlwb-y-Bont, Pontypridd. Cynhelir digwyddiadau pellach - @Porth ddydd Sadwrn yr 2il o Awst, @Treorci ar ddydd Sadwrn y 14eg o Fedi a @Aberdâr ar ddydd Gwener yr 11eg o Hydref. Cadwch lan gyda'r newyddion diweddaraf ar Facebook a Twitter.