Parti Ponty

13.07.2019

@GARTHOLWG 10yb-4yh


@Clwb-y-Bont 5yh-11yh02.08.2019

@Porth 5yb-11yhGŵyl Gymraeg i bawb - Cerddoriaeth fyw Cymraeg | Perfformiadau ysgolion | Grwpiau lleol | Adloniant i blant a theuluoedd | Stondinau | Crefftau | Gweithdai | Gwyddoniaeth | Chwaraeon | Celf | Dysgu Cymraeg | Siaradwyr Gwadd | ...

Amserlen
Gartholwg@Gartholwg 13.07.19

Unwaith eto, mi fydd rhai o brif artistiaid Cymru yn perfformio'n fyw yn Parti Ponty. Yn ogystal mi fydd llu o weithgareddau, grwpiau lleol, a bandiau newydd. - ELIN FFLUR - MEI GWYNEDD- MARI MATHIAS - BWCA - MARTYN GERAINT - Mewn Cymeriad - Llwyfan Cymryd Rhan - Ardal Areithio - Gweithgareddau - Technocamps - Urdd - Citrus Arts - Artis Cymuned - Stondinau - a mwy.

Gig i gloi nos Sadwrn

Ar ol gweithgareddau'r dydd, dewch draw i Glwb Y Bont, Pontypridd, i weld rhai o fandiau ifanc mwyaf poblogaidd 2019 - GWILYM - ALFFA - Glain Rhys - Denielle Lewis - Aelwyd y Rhondda - Bandiau Mei - 17:00 – 23:00 - £3.

@Porth - 2/8/2019

Dewch draw i ganolfan gymraeg newydd sbon yn adeilad Hen Lyfrgell Y Porth am wledd o gerddoriaeth. Mi fydd un o wynebau mwyaf adnabyddu y sin roc Gymraeg ochr yn ochr a un o fandiau ifanc cyffrous Cymru. - MEIC STEVENS - WIGWAM - IESTYN GWYN - 17:00 – 23:00 - £3.